Merhabalar bu kısa makalede sizlere bir DataTable nesnesini Generic List’e nasıl çevirebileceğimizi içeren örnekler paylaşacağım.

DataTable To List metodu ile bir DataTable nesnesini eşleştirilebilen bir sınıfa çevirebilirsiniz.

public static List<T> DataTableToList<T>(this DataTable table) where T : class, new()    {      try      {        List<T> list = new List<T>();        foreach (var row in table.AsEnumerable())        {          T obj = new T();          foreach (var prop in obj.GetType().GetProperties())          {            try            {              PropertyInfo propertyInfo = obj.GetType().GetProperty(prop.Name);              propertyInfo.SetValue(obj, Convert.ChangeType(row[prop.Name], propertyInfo.PropertyType),                null);            }            catch            {              continue;            }          }          list.Add(obj);        }        return list;      }      catch      {        return null;      }    }

Aşağıdaki kod bloğunda da aynı şekilde eşleşebilen bir sınıfa DataTable nesnesini aktarabilirsiniz.

public static List<T> ConvertDataTable<T>(this DataTable dt)    {      List<T> data = new List<T>();      foreach (DataRow row in dt.Rows)      {        T item = GetItem<T>(row);        data.Add(item);      }      return data;    }