Merhabalar bu kısa makalede sizlere iki DataTable nesnesini birleştirebileceğiniz (DataTable Merge DataTable) bir kod bloğu paylaşmak istiyorum.

public static DataTable MergeDataTable(this DataTable[] dataTables)    {      List<int> oList = new List<int>();      DataTable mergedDataTable = new DataTable();      foreach (DataTable dt in dataTables)      {        oList.Add(dt.Rows.Count);        foreach (DataColumn dc in dt.Columns)        {          mergedDataTable.Columns.Add(dt.TableName + "-" + dc.ColumnName, dc.DataType);        }      }      int temp = 0;      for (int m = 0; m < oList.Count; m++)      {        for (int n = 0; n < oList.Count - 1; n++)        {          if (oList[n] > oList[n + 1])          {            temp = oList[n + 1];            oList[n + 1] = oList[n];            oList[n] = temp;          }        }      }      int maxRow = oList[oList.Count - 1];      for (int o = 0; o < maxRow; o++)      {        DataRow newRow = mergedDataTable.NewRow();        int mergedDataTableColumn = 0;        foreach (DataTable dt in dataTables)        {          if (dt.Rows.Count > o)          {            for (int k = 0; k < dt.Columns.Count; k++)            {              newRow[mergedDataTableColumn] = dt.Rows[o][k];              mergedDataTableColumn++;            }          }          else          {            for (int k = 0; k < dt.Columns.Count; k++)            {              newRow[mergedDataTableColumn] = DBNull.Value;              mergedDataTableColumn++;            }          }                  }        mergedDataTable.Rows.Add(newRow);      }      return mergedDataTable;    }