Merhabalar, önceki makalede JavaScript nedir, ne işe yarar konularına değinmiştim.Bu makalede ise başladığım JavaScript serisinde operatörler konusuna değineceğim. Operatörleri yazılım dilinde yaptığımız matematiksel işlemlerde, atama işlemlerinde, birleştirme işlemlerinde, karşılaştırma işlemlerinde ve mantıksal işlemlerde kullanıyoruz. Sürekli kullandığımız operatörleri örneklerle incelemeye başlayalım.Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler yaptığımız toplama,çıkarma,çarpma,bölme ve kalanı bulma gibi matematiksel işlemlerde kullandığımız operatörlerdir.

Sayıların toplamını almak için Toplama (+) operatörünü kullanırız

<script> var a = 1;   // a değişkenin değeri 1 var b = 2;   // b değişkenin değeri 2 var c = a + b; // c değişkeninin değeri (a + b) 3 alert(c);</script>

Sayıların farkını almak için ıkarma (-) operatörünü kullanırız

<script> var a = 10;   // a değişkenin değeri 10 var b = 2;   // b değişkenin değeri 2 var c = a - b; // c değişkeninin değeri (a - b) 8 alert(c);</script>

Sayıları çarpmak için Çarpma(*) operatörünü kullanırız

<script> var a = 10;   // a değişkenin değeri 10 var b = 2;   // b değişkenin değeri 2 var c = a * b; // c değişkeninin değeri (a * b) 20 alert(c);</script>

Sayıları bölmek için Bölme (/) operatörünü kullanırız

<script> var a = 10;   // a değişkenin değeri 10 var b = 2;   // b değişkenin değeri 2 var c = a / b; // c değişkeninin değeri (a / b) 5 alert(c);</script>

Sayıların kalanını bulmak için Kalan (%) operatörünü kullanırız.

<script> var a = 10;   // a değişkenin değeri 10 var b = 2;   // b değişkenin değeri 2 var c = a % b; // c değişkeninin değeri (a % b) 0 alert(c);</script>

Atama Operatörleri

Bir değişkene değer atamak için Eşittir (-) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 10;a = 3;</script>

Bir değişkeni toplayıp ve atamasını yapmak için (+=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 10;a += 100; // b = 110</script>

Bir değişkeni çıkartıp ve atamasını yapmak için (-=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;a -= 10; // b = 90</script>

Bir değişkeni çarpıp ve atamasını yapmak için (*=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 10;a *= 100; //a =1000</script>

Bir değişkeni bölüp ve atamasını yapmak için (/=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;a /= 10; //a =10</script>

Bir değişkeni bölüp kalanını almak ve atamasını yapmak için (%=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;a %= 10; //a =10</script>

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Arttırma ve Azaltma operatörleri ile bir sayıyı arttıp azaltabiliriz.

Bir değişkeni değerini arttırmak için (++) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;a++;++a; //a =102</script>

Bir değişkeni değerini azaltmak için (–) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;a--;--a; //a =98</script>

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri ile bir değişkeni koşul kontrolüne ekleyebiliriz

Bir değişkeni bir koşula göre eşit olduğunu anlamak için (==) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a==b){	//Eşit}else{  //Eşit değil}</script>

Bir değişkeni bir koşula göre eşit olmadığını anlamak için (!=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a!=b){	//Eşit değil}else{  //Eşit}</script>

Bir değişkeni bir koşula göre kesin eşit/aynı olduğunu anlamak için (===) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a===b){	//Eşit değil}else{  //Eşit}</script>

Bir değişkeni bir koşula göre kesin eşit/aynı olmadığını anlamak için (!==) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a!==b){	//Eşit değil}else{  //Eşit}</script>

Bir değişkenin bir koşula göre büyük olduğunu anlamak için (>) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a>b){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Bir değişkenin bir koşula göre küçük olduğunu anlamak için (<) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a<b){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Bir değişkenin bir koşula göre büyük yada eşit olduğunu anlamak için (>=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a>=b){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Bir değişkenin bir koşula göre küçük yada eşit olduğunu anlamak için (<=) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a = 10;var b = 100;if(a<=b){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler ve/veya koşullarına göre birden fazla koşul tanımlayabiliyoruz

Bir değişkeni birden fazla “ve” koşuluna göre tanımlayabilmek için (&&) operatörünü kullanırız. Koşulların tamamı geçerli olmalıdır. Bu tanımlama şu şekilde yorumlanır;

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a>b && a>10){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Bir değişkeni birden fazla “veya” koşuluna göre tanımlayabilmek için (||) operatörünü kullanırız. Koşullardan bir tanesi geçerli olmalıdır.Bu tanımlama şu şekilde yorumlanır;

<script type="text/javascript">var a = 100;var b = 10;if(a<b || a>10){	//Doğru}else{  //Yanlış}</script>

Bir koşulun içerisinde değerin “false” olarak dönmesinden dolayı koşulun geçerli olması için (!) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var a;if(!a){  //Değil}</script>                

String Operatörü

String operatörü stringleri birleştirmek için kullanılmaktadır.

Bir string değişkenini başka bir string veriyle birleştirmek için stringler arasında (+) operatörünü kullanırız.

<script type="text/javascript">var ad = "Murat";var soyad = "Süzen";var adsoyad = ad+" "+soyad; //Murat Süzen</script>

İkinci birşeltirme yöntemi ise (+=) operatörü ile yapılmaktadır.

<script type="text/javascript">var ad = "Murat";var soyad = "Süzen";var adsoyad = ad+" "+soyad; //Murat Süzenadsoyad+= " 2018"; // Murat Süzen 2018</script>

Ternary Operatörü

Ternary operatörü if koşulunun tek satırda operatörleştirilmiş halidir.

Koşulun if bloğuna gelen operatör (?) else bloğuna gelen operatör ise (:) işaretidir.

<script type="text/javascript">var a = 20;var b = 20;a==b ? console.log("Doğru") : console.log("Yanlış"); // Doğru</script>

typeOf Operatörü

typeof operatörü değişkenlerin hangi türde olduğunu bildirmektedir.

<script type="text/javascript">var a = 20;var b = true;var c = "Murat";console.log(typeof a); //numberconsole.log(typeof b); //booleanconsole.log(typeof c); //string</script>

Bu makalede standart JavaScript operatörlerini incelemiş olduk. Bir sonraki makalede JavaScript Koşulları Nelerdir? konusunu inceleyeceğim. Sonraki makalede görüşmek üzere.