Angular proje açma ve yayınlama konusunu incelemeden önce bir önceki Angular Proje Oluşturma başlıklı yazıyı okuyup projeyi oluşturabilirsiniz. Angular projesini oluşturma aşamasını geçtiğimizde Windows Command Prompt ile cd komutu ile proje klasörünün içine girelim. Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırdıktan sonra Visual Studio Code ile projeyi açmış olacağız.


code .

Projeyi yayına almak için aşağıdaki komutu çalıştırmalıyız.

ng serve

Bu komutu çalıştırdığımızda proje varsayılan olarak localhost üzerinden 4200 portunda çalışacaktır. Ancak otomatik olarak browser da açılmayacağı için sizin adres satırına localhost:4200 girmeniz gerekmektedir. Peki otomatik olarak projenin yayınlanınca browser da açılmasını aşağıdaki komutlar ile sağlayabiliriz.

ng serve --o

yada

ng serve --open


komutları ile proje yayınlanırken browser da localhost:4200 adresinde açılacaktır. Varsayılan olarak açılan 4200 portunu değiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir.

ng server --port 1234

Yukarıdaki komut çalıştırıldıktan sonra localhost:1234 adres ve portunda çalışacaktır. Portu değiştirip aynı zamanda browser da açılmasını istersek aşağıdaki komut satırını çalıştırmalıyız.

ng server --port 1234 --open

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.