Merhabalar bu kısa makalede base64 formatında encode ve decode kullanımını bir extension sınıfında tanımlayarak nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım.public static class ExtensionMethods
  {
    public static string EncodeBase64(this string value)
    {
      var valueBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(value);
      return Convert.ToBase64String(valueBytes);
    }
 
    public static string DecodeBase64(this string value)
    {
      var valueBytes = System.Convert.FromBase64String(value);
      return Encoding.UTF8.GetString(valueBytes);
    }
  }

Normal bir string ifadeyi base64 formatında encode yapabilmek için EncodeBase64 metodunu kullanalım.

var base64EncodedString = "deneme yazısını encode yapalım".EncodeBase64();

Encode yaptığımız ifademizi aşağıdaki örnekte normal yazıya çevirelim.

var normalString = base64EncodedString.DecodeBase64();