Küresel bir ağ olan internete bağlı her bir bilgisayarın 0-255 arasında xxx.xxx.xxx.xxx şeklinde benzersiz bir ağ kimliğine sahip olması gerekmektedir. Bu benzersiz kimliğe IP (Internet Protocol) denilmektedir. IP ile bilgisayarl…