Hepimiz için sıkıntılı ve yıkıcı geçen bir yılın ardından yeni yıla yeni bir makale ile başlamak istedim. 2021 yılının herkes için sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını dilerim. Docker dünyasıyla ilgilenmekte geç kaldığımın farkında olarak hızlıca bir giriş yapmak istedim. Docker üzerinde MS SQL Server kurulumunu ve .Net Core Web API ile CRUD işlemlerini yapmayı planlıyorum. Docker kurulumunu buradan indirip tamamlıyorum. Daha sonra terminali açıp docker pull microsoft/mssql-server-linux kodu ile mssql imajını indiriyorum.


İmaj dosyası indirildikten sonra docker container yapısını aşağıdaki kod bloğu ile ayağa kaldırıyorum. Bu şekilde MS SQL Server kurulumunu tamamlamış olacağım.

docker run -d --name sqlserver -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=r00t.R00T' -p 1433:1433 microsoft/mssql-server-linux

Docker container yapısının çalışıp çalışmadığını docker desktop üzerinden inceleyebiliriz.


Kurmuş olduğumuz SQL Server'a bağlanmamız için ben Azure Data Studio uygulamasını indirip kuruyorum. Bu uygulamayı da buradan indirebilirsiniz.  Studio uygulamasının da kurulumunu tamamladıktan sonra dotnet new webapi -o docker-web-api komutuyla yeni bir .Net Core Web API uygulaması oluşturuyorum.


Uygulamayı oluşturduğumuzda Swagger konfigürasyon yapısı hazır halde gelmektedir. Bu arada 5.0.100 .Net versiyonunu kullanmaktayım.


EntityFramework 5.0 paketlerini dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 5.0.1 ve dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design komutlarıyla projeye ekliyorum. Daha sonra bir Entity klasörü oluşturup tabloları içeren Entity sınıflarını oluşturacağım. Post tablosunu oluşturmak için sınıfı hazırlıyorum.

using System.Collections.Generic;

public class Post
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }  
}
DbContext sınıfını BlogContext adıyla oluşturup veritabanı bağlantısını ve sınıfı DbSet ile tanımlıyorum.


using Microsoft.EntityFrameworkCore;

public class BlogContext : DbContext
{
  protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
  {
    optionsBuilder.UseSqlServer("Server=localhost;Database=myBlog;User Id=sa;Password=r00t.R00T;");
    
    base.OnConfiguring(optionsBuilder);
  }

  public DbSet Posts{get;set;}
}


Tabloların oluşturulması için migration yapmamız gerekiyor. Migration işlemlerini yapmak için dotnet tool install --global dotnet-ef kod bloğunu kullanarak .NET Core CLI aracını kuruyorum. Migration yapısını oluşturmak için dotnet ef migrations add InitialCreate kod bloğunu çalıştırdığımda aşağıdaki gibi migration dosyaları oluşturuluyor. 


Veritabanı ve tabloların oluşturulması için dotnet ef database update komutunu çalıştırıyorum. Başarıyla sonuçlandıktan sonra aşağıdaki gibi veritabanına ulaşıyorum.


Projede controller klasöründe Post adında bir controller oluşturuyorum. GET-POST-PUT-DELETE metodlarını hazırlıyorum.


using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace docker_web_api.Controllers
{
  [ApiController]
  [Route("post")]
  public class PostController : ControllerBase
  {
    [HttpGet]
    public IEnumerable Get(){
      using (var context = new BlogContext())
      {
        var postList = context.Posts.ToList();
        return postList;
      }
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult Post([FromBody] Post entity){
      using (var context = new BlogContext())
      {
        var addedEntity = context.Entry(entity);
        addedEntity.State = EntityState.Added;
        context.SaveChanges();
        return Ok(entity);
      }
    }

    [HttpPut]
    public IActionResult Put([FromBody] Post entity){
      using(var context = new BlogContext()){
        var updatedEntity = context.Entry(entity);
        updatedEntity.State = EntityState.Modified;
        context.SaveChanges();
        return Ok(entity);
      }
    }

    [HttpDelete]
    public IActionResult Delete(int Id){
      using(var context = new BlogContext()){
        var findEntity = context.Posts.FirstOrDefault(x=>x.Id == Id);
        var deletedEntity = context.Entry(findEntity);
        deletedEntity.State = EntityState.Deleted;
        context.SaveChanges();
        return Ok();
      }
    }

  }
}
Projeyi çalıştırıp https://localhost:5001/swagger/index.html adresinden swagger yardımıyla veri işlemlerini test edebilirsiniz. Projeyi buradan indirebilirsiniz. Bir sonraki makalede görüşmek üzere.